Kalibrering

Kalibrering

Mätinstrument och provutrustning blir alltmer avancerade och måste kalibreras med jämna mellanrum. Men en kalibrering innebär enbart en mätning av hur rätt eller fel en utrustning visar – inte att den trimmas eller justeras för att visa rätt. Att använda sig av en leverantör innebär givetvis en tids- och kostnadsbesparing, och dessutom erbjuder vi även ackrediterad kalibrering godkänd av Swedac.

Vi kalibrerar, justerar och servar din utrustning vid ett och samma tillfälle