Kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicy

J&B Maskinteknik AB har ett ledningssystem för kvalitet som under företagsledningens överinseende ger alla medarbetare förutsättningar för att utföra allt arbete med en kvalitet som tillgodoser både kundernas och företagets behov och krav.

  • Vår målsättning är att leverera rätt produkt och rätt tjänst i tid och med kvalité.
  • Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer till kunder och medarbetare.
  • Vi arbetar i en organisation där kompetens- och kvalitetsutveckling samt ständiga förbättringar stöder företagets affärsidé.

Vi arbetar i enlighet med internationellt erkända standarder och är certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och IEC/ISO 17025.