Klagomål och korrigerande åtgärder

Klagomål och korrigerande åtgärder

Beskrivning av process för klagomålshanteringen:

Varje förfrågan/klagomål/respons från kund ska hanteras på ett konstruktivt och opartiskt sätt.

Förfrågan/klagomål/respons från kund ska skickas skriftligen via e-post till: kalibrering@jbmaskin.se

Förfrågan/klagomål/respons från kund ska dokumenteras i våran avvikelsedatabas.

Kund får en bekräftelse att klagomålet har tagits emot och avvikelse registrerats, kunden meddela det id-nummer som tilldelats avvikelserapporten.

Förfrågan/klagomål/respons från kund behandlas internt hos J&B Maskinteknik AB

De utfall/ korrigerande åtgärder som meddelas kunden ska utarbetas, eller granskas och godkännas, av en eller flera personer som inte varit direkt involverade i ärendet.

Beslutet korrigerande åtgärder registreras och svar på resultatet skickas kund.

Vid förfrågan/klagomål/respons där vårt kalibreringsresultat påverkat ett objekt, så utför vi en ny kalibrering.

Ändringar i nytt utfärdat kalibreringsbevis ska innehålla text om vilket kalibreringsbevis som ändringen avser med kalibreringsbevis nr och rapportdatum. Detta förfarande gäller även när ett objekt kalibreras om. Ex. när ett fel begåtts.